וידאו

Live Webinar: Sharing Breast Cancer Clinical Experience between Germany and Israel

וובינר חי הכולל דיוני מקרים בהשתתפות פרופ' נדיה הרבק ואונקולוגים בכירים מישראל

HER2+ early Breast Cancer neoadjuvant and adjuvant treatment - Case presentation and clinical standards
Prof. Nadia Harbeck

Dilemmas in the treatment of Luminal Breast Cancer - Case Discussion Dr. Hadar Goldvaser

What is new in HR+ Brest Cancer? When to deescalate and when to escalate? Prof. Nadia Harbeck

Metastatic Triple Negative Breast Cancer - Case Discussion
Dr. Rotem Merose

HER2-Positive Oligo Metastatic Breast Cancer - Case Discussion Dr. Shira Peleg Hasson

בחסות חברת רוש

נושאים קשורים:  וידאו,  פרופ' נדיה הרבק,  סרטן שד